ING. ANTONÍN ZAHÁLKA, IČ: 75078619

mobil : 603 146 967, 603146 858
e-mail : zahalka.antonin@seznam.cz

Jak se připravit na zkoušku profesní kvalifikace ?

Vážení uchazeči o zkoušku Realitní zprostředkovatel !

AKTUÁLNĚ

Připravili jsme pro uchazeče o zkoušku u autorizované osoby ( AO) Ing. Antonín Zahálky možnost přípravy na zkoušku " po samostatné přípravě " a to zcela zdarma ! Chceme, aby uchazeč o zkoušku byl skutečně kvalitně připraven. Tato profesní zkouška je po odborné stránce poměrně náročná a né každý uchazeč tuto zkoušku složí napoprvé !

Jedná se o výukový manuál s názvem" Rukověť realitního zprostředkovatele" určený jak pro začínající realitní zprostředkovatele , tak i pro zkušené realitní profesionály, kteří si vzhledem k novému Zákonu o realitním zprostředkování chtějí doplnit zákonem požadované vzdělání a to formou složení zkoušky profesní kvalifikace " Realitní zprostředkovatel (66–042-M)

RUKOVĚŤ REALITNÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE naleznete zde :

https://azsluzbycb.cz/…493_3481.pdf

dále můžete využít těchto materiálů :

https://azsluzbycb.cz/…493_2931.pdf – co je podstatou zkoušky profesní kvalifikace Realitní zprostředkovatel

https://azsluzbycb.cz/…493_2881.pdf – písemná část I.

https://azsluzbycb.cz/…493_2929.pdf – písemná část II.

https://azsluzbycb.cz/…493_2985.pdf – písemná část III.

https://azsluzbycb.cz/…493_2918.pdf – typové otázky k ústní a praktické zkoušce

https://azsluzbycb.cz/…493_2862.pdf – téma hypoteční úvěr – výpočet měsíční splátky

https://azsluzbycb.cz/…493_2916.pdf – téma oceňování staveb

https://azsluzbycb.cz/…493_2917.pdf – téma typy staveb

https://azsluzbycb.cz/…493_2866.pdf – téma modelové situace – co budete u zkoušky řešit ?

https://azsluzbycb.cz/…493_2846.pdf – ukázkový písemný test

Otázky je možné kdykoliv konzultovat s AO Ing. Antonín Zahálka tel, 603146967, e-mail: zahalka.antonin@seznam.cz

Kde se zkouška koná ?

Zkouška se koná v Českých Budějovicích , v budově vzdělávací společnosti JINTES CB s.r.o ul. U Výstaviště č. 1429 České Budějovice v učebně č. 34. Maximální počet zájemců o zkoušku jsou 4 uchazeči.

Jak se můžete na zkoušku přihlásit ?

Zájemce o AZ realitní seminář se může přihlásit jednak vyplněním přihlášky ke zkoušce, kterou naleznete zde : https://azsluzbycb.cz/…493_2826.pdf, nebo můžete jen vyplnit a odeslat níže uvedený odpovědní formulář, nebo je možné se také přihlásit přímo u autorizované osoby MMR ČR Ing. Antonína Zahálky, mobil. 603146967, e-mail: zahalka.antonin@seznam.cz

Kdo je tzv. autorizovaná osoba,( dále jen AO) ?

Autorizovaná osoba je osoba pověřená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR k organizování a provádění státní zkoušky profesní kvalifikace Realitní zprostředkovatel ( 66–042-M). Zkušební komise se pak musí skládat vždy ze dvou autorizovaných o­sob.

Kde může uchazeč po absolvování AZ realitního semináře složit zkoušku profesní kvalifikace „Realitní zprostředkovatel“ (66–042-M) ?

Předně je nutné konstatovat, že uchazeč se může ke zkoušce profesní kvalifikace přihlásit ( viz. přihláška zde : https://azsluzbycb.cz/…493_2826.pdf) i bez absolvování tohoto realitního semináře, neboť zkouškou se jeho znalosti v oboru realitního práva pouze ověřují a navíc se může ke zkoušce přihlásit u kterékoliv AO v České republice, přičemž zkušební otázky si každa jednotlivá AO připravuje dle svých dispozic.

Pokud se účastník AZ realitního semináře rozhodne , že se ke zkoušce přihlásí u AO Ing. Antonína Zahálky , vykoná zkoušku v poslední den trvání realitního semináře a v případě, že u zkoušky před zkušební komisí uspěje, obdrží státem uznávané " Osvědčení o získání profesní kvalifikace „Realitní zprostředkovatel“( 66–042-M).

seznam autorizovaných osob pro jihočeský kraj naleznete zde: https://www.narodnikvalifikace.cz/…stranka-1-50

Jaké konkrétní znalosti uchazeče se u profesní zkoušky" Realitní zprostředkovatel" před zkušební komisí ověřují ?

Uchazeč o zkoušku musí splňovat tzv. kvalifikační standard, který je daný MMR ČR a který je uveden na stránkách národní soustavy kvalifikací, viz. zde: https://www.narodnikvalifikace.cz/…stredkovatel

Jakým způsobem uchazeč o zkoušku hradí poplatek za vykonání profesní zkoušky „Realitní zprostředkovatel ( 66–042-M)“?

Poplatek za vykonání zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb. Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání hradí uchazeč o zkoušku na základě jeho přihlášky ještě před vykonáním zkoušky, na bankovní účet konkrétní AO. Poplatek za vykonání zkoušky je u každé AO různý . V případě AO Ing. Antonína Zahálky je tento poplatek stanoven na 8.000,–Kč/osobu. V případě více zájemců z jedné RK je poplatek 6.000,–Kč/osobu. Cena za absolvování AZ realitního semináře je smluvní a bude stanovena dle počtu přihlášených zájemců individuálně s tím, že absolvent AZ realitního semináře ( přípravy na zkoušku) obdrží slevu z poplatku. ( pozn. obvyklá cena za realitní kurz se pohybuje od 13.000,–Kč)

Pro ty, kteří se teprve začínají seznamovat s touto problematikou jen připomenu, že počínaje účinností nového zákona o realitním zprostředkování ( tzv. Realitní zákon) se stává dosavadní volná živnost realitní činnost živností vázanou.

Tato skutečnost znamená , že činnost realitního zprostředkovatele bude moci vykonávat jen ta osoba, která splní požadovaný druh vysokoškolského vzdělání ( resp. VŠ vzdělání + 3 roky praxe v oboru ) . Pokud takové vzdělání nezíská a bude chtít vykonávat povolání realitního zprostředkovatele , bude muset složit státem uznávanou profesní zkoušku Realitní zprostředkovatel ( 66–042-M)

Cílem AZ realitního semináře proto bude nabídnout všem těm, kteří si tuto zkoušku chtějí složit , aby se touto cestou seznámili s aktuálním stavem realitního trhu a naučili se tak vykonávat toto poměrně náročné povolání. Současně se tak připraví na složení této profesní zkoušky tak, aby u zkoušky uspěli.

Pro ty z vás, kteří se chcete připravit na zkoušku profesní způsobilosti Realitní zprostředkovatel( 68–008-E) po samostatné přípravě, jsem připravil zdarma sady otázek, z nihž některé budete řešit jak v písemném testu , tak i v ustní a praktické části zkoušky. Upozorňuji, že tyto sady otázek jsou určeny výhradně pro zkoušku před autorizovanou osobou Ing. Antonín Zahálka

viz. E-learling – https://azsluzbycb.cz/…/ke-stazeni/

Těším se na spolupráci s Vámi,

Ing. Antonín Zahálka- AO MMR ČR http://www.narodnikvalifikace.cz/…alka_Antonin

kontakt : 603146967

e-mail: zahalka.antonin@seznam.cz

Nezávazně nás kontaktujte:

Máte dotazy? Kontaktujte nás:

* Jméno
* Email
* Telefon
* Váš vzkaz