ING. ANTONÍN ZAHÁLKA, IČ: 75078619

mobil : 603 146 967, 603146 858
e-mail : zahalka.antonin@seznam.cz

AZ - REALITNÍ SEMINÁŘ v době mimořádného opatření "KORONAVIR"

Vážení uchazeči o zkoušku Realitní zprostředkovatel !

E-learling – AZ – REALITNÍ SEMINÁŘ, který pro vás v Českých Budějovicích od 1.2.2020 organizuje autorizovaná osoba MV ČR Ing. Antonín Zahálka je určen pro začínající , ale i pro zkušené realitní profesionály, kteří si vzhledem k novému zákonu o realitním zprostředkování ( dále jen Realitní zákon) chtějí doplnit zákonem požadované vzdělání a to formou složení zkoušky profesní kvalifikace " Realitní zprostředkovatel (66–042-M)".

AKTUÁLNĚ pro přípravu na zkoušku profesní kvalifikace Realitní zprostředkovatel 66–042-M po samostané přípravě :***

Zde jsou odkazy na přípravu ( možné otázky do písemného testu se správnými odpověďmi a také otázky k ústní a praktické zkoušce včetně tzv. modelové situace)

https://azsluzbycb.cz/…493_2931.pdf – co je podstatou zkoušky profesní kvalifikace Realitní zprostředkovatel

https://azsluzbycb.cz/…493_2881.pdf – písemná část I.

https://azsluzbycb.cz/…493_2929.pdf – písemná část II.

https://azsluzbycb.cz/…493_2985.pdf – písemná část III.

https://azsluzbycb.cz/…493_2918.pdf – typové otázky k ústní a praktické zkoušce

https://azsluzbycb.cz/…493_2862.pdf – téma hypoteční úvěr – výpočet měsíční splátky

https://azsluzbycb.cz/…493_2916.pdf – téma oceňování staveb

https://azsluzbycb.cz/…493_2917.pdf – téma typy staveb

https://azsluzbycb.cz/…493_2866.pdf – téma modelové situace – co budete u zkoušky řešit ?

https://azsluzbycb.cz/…493_2846.pdf – ukázkový písemný test

Otázky je možné kdykoliv konzultovat s AO Ing. Antonín Zahálka tel, 603146967, e-mail: zahalka.antonin@seznam.cz

Co je AZ -Realitní seminář a jaké jsou jeho cíle ?

Jedná se o dvoudenní neakreditovaný ( tzn., že není určen pro rekvalifikanty Úřadů práce) vzdělávací kurz zaměřený na přípravu zájemců o složení státní profesní zkoušky „Realitní zprostředkovatel“ (66–042-M). Cílem semináře je seznámit uchazeče s tzv. kvalifikačním standardem Ministerstva pro místní rozvoj ČR ( dále jen MMR ČR) a prakticky je naučit s tímto kvalifikačním standardem pracovat tak, aby se na zkoušku odborné způsobilosti mohli řádně připravit. Zvládnutí kvalifikačního standardu je podmínkou pro úspěšné zvládnutí kvalifikační zkoušky.

Kde a kdy se AZ -Realitní seminář koná ?

AZ realitní seminář se koná v Českých Budějovicích , v budově vzdělávací společnosti JINTES CB s.r.o ul. U Výstaviště č. 1429 České Budějovice v učebně č. 34 a to ve dvou po sobě následujících dnech. Maximální počet zájemců na seminář jsou 4 osoby.

Jak se můžete na AZ realitní seminář ( popř. na zkoušku) přihlásit?

Zájemce o AZ realitní seminář se může přihlásit jednak vyplněním níže uvedeného odpovědního formuláře, nebo přímo u autorizované osoby MMR ČR Ing. Antonína Zahálky, mobil. 603146967, e-mail: zahalka.antonin@seznam.cz

Kdo je tzv. autorizovaná osoba,( dále jen AO) ?

Autorizovaná osoba je osoba pověřená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR k organizování a provádění státní zkoušky profesní kvalifikace Realitní zprostředkovatel ( 66–042-M). Zkušební komise se pak musí skládat vždy ze dvou autorizovaných o­sob.

Kde může uchazeč po absolvování AZ realitního semináře složit zkoušku profesní kvalifikace „Realitní zprostředkovatel“ (66–042-M) ?

Předně je nutné konstatovat, že uchazeč se může ke zkoušce profesní kvalifikace přihlásit ( viz. přihláška zde : https://azsluzbycb.cz/…493_2826.pdf) i bez absolvování tohoto realitního semináře, neboť zkouškou se jeho znalosti v oboru realitního práva pouze ověřují a navíc se může ke zkoušce přihlásit u kterékoliv AO v České republice, přičemž zkušební otázky si každa jednotlivá AO připravuje dle svých dispozic.

Pokud se účastník AZ realitního semináře rozhodne , že se ke zkoušce přihlásí u AO Ing. Antonína Zahálky , vykoná zkoušku v poslední den trvání realitního semináře a v případě, že u zkoušky před zkušební komisí uspěje, obdrží státem uznávané " Osvědčení o získání profesní kvalifikace „Realitní zprostředkovatel“( 66–042-M).

seznam autorizovaných osob pro jihočeský kraj naleznete zde: https://www.narodnikvalifikace.cz/…stranka-1-50

Jaké konkrétní znalosti uchazeče se u profesní zkoušky" Realitní zprostředkovatel" před zkušební komisí ověřují ?

Uchazeč o zkoušku musí splňovat tzv. kvalifikační standard, který je daný MMR ČR a který je uveden na stránkách národní soustavy kvalifikací, viz. zde: https://www.narodnikvalifikace.cz/…stredkovatel

Jakým způsobem uchazeč o zkoušku hradí poplatek za vykonání profesní zkoušky „Realitní zprostředkovatel ( 66–042-M)“?

Poplatek za vykonání zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb. Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání hradí uchazeč o zkoušku na základě jeho přihlášky ještě před vykonáním zkoušky, na bankovní účet konkrétní AO. Poplatek za vykonání zkoušky je u každé AO různý . V případě AO Ing. Antonína Zahálky je tento poplatek stanoven na 8.000,–Kč/osobu. V případě více zájemců z jedné RK je poplatek 6.000,–Kč/osobu. Cena za absolvování AZ realitního semináře je smluvní a bude stanovena dle počtu přihlášených zájemců individuálně s tím, že absolvent AZ realitního semináře ( přípravy na zkoušku) obdrží slevu z poplatku. ( pozn. obvyklá cena za realitní kurz se pohybuje od 13.000,–Kč)

Pro ty, kteří se teprve začínají seznamovat s touto problematikou jen připomenu, že počínaje účinností nového zákona o realitním zprostředkování ( tzv. Realitní zákon) se stává dosavadní volná živnost realitní činnost živností vázanou.

Tato skutečnost znamená , že činnost realitního zprostředkovatele bude moci vykonávat jen ta osoba, která splní požadovaný druh vysokoškolského vzdělání ( resp. VŠ vzdělání + 3 roky praxe v oboru ) . Pokud takové vzdělání nezíská a bude chtít vykonávat povolání realitního zprostředkovatele , bude muset složit státem uznávanou profesní zkoušku Realitní zprostředkovatel ( 66–042-M)

Cílem AZ realitního semináře proto bude nabídnout všem těm, kteří si tuto zkoušku chtějí složit , aby se touto cestou seznámili s aktuálním stavem realitního trhu a naučili se tak vykonávat toto poměrně náročné povolání. Současně se tak připraví na složení této profesní zkoušky tak, aby u zkoušky uspěli.

Pro ty z vás, kteří se chcete připravit na zkoušku profesní způsobilosti Realitní zprostředkovatel( 68–008-E) po samostatné přípravě, jsem připravil zdarma sady otázek, z nihž některé budete řešit jak v písemném testu , tak i v ustní a praktické části zkoušky. Upozorňuji, že tyto sady otázek jsou určeny výhradně pro zkoušku před autorizovanou osobou Ing. Antonín Zahálka

viz. E-learling – https://azsluzbycb.cz/…/ke-stazeni/

Těším se na spolupráci s Vámi,

Ing. Antonín Zahálka- AO MMR ČR http://www.narodnikvalifikace.cz/…alka_Antonin

kontakt : 603146967

e-mail: zahalka.antonin@seznam.cz

Nezávazně nás kontaktujte:

Máte dotazy? Kontaktujte nás:

* Jméno
* Email
* Telefon
* Váš vzkaz