Ing. Antonín Zahálka, IČO: 75078619

kontakt , mobil : 603 146 967
email : zahalka.antonin@seznam.cz
datová schránka : m9kda7m

GDPR General Data Protection on Regulation - nařízení o ochraně osobních údajů EU

Počínaje datem 25.5.2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Toto nařízení je platné v celé EU , je přímo závazné a má přednost před vnitrostátními zákony.

Proč AZ služby vaše osobní údaje shromažďuje?

Pokud klient potřebuje využít některé z našich služeb, zejména se to týká sekce realitní kanceláře ( prodat, koupit nebo pronajmout nemovitost) a nebo sekce vykonání zkoušky profesní kvalifikace Strážný (kód 68–008E) a obrátí se na nás, je nutné , aby nám klient v této souvislosti sdělil jednak jeho základní osobní údaje a následně nám udělil souhlas s využitím těchto osobních údajů pro úspěšné provedení a ukončení obchodního případu.

O jaké vaše osobní údaje se jedná?

 • jméno, příjmení
 • rodné číslo, výhradně jen pro účely katastrálních úřadů a informačního systému ISKA MŠMT ČR
 • datum a místo narození
 • telefonní kontakt
 • e-mailová adresa
 • Osobní údaje ověřujeme předložením platného OP klienta.

Pozn. citlivé osobní údaje jako např.: zdravotní stav,rasové,et­nické,politic­ké či náboženské údaje v žádném případě od klienta nepožadujeme!

Jak AZ Služby tyto osobní údaje využívá?

Poskytnuté osobní údaje výhradně využíváme pro komunikaci s klienty, ke zpracování kupní, nájemní (podnájemní) či jiné smlouvy, ke komunikaci s organizacemi, jako jsou např. : bankovní ústavy poskytující našim klientům úvěry, katastrální úřady poskytující informace o nemovitostech, popř. dalšími organizacemi, které poskytují informace o nabízených nemovitostech (dodavatelé energií, služeb atd.)Pro případ vykonání zkoušky profesní kvalifikace Strážný (kód 68–008E) vaše osobní údaje vkládáme do informačního systému ISKA MŠMT( Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy).

Jaké pomůcky využíváme ke shromažďování osobních dat klientů ?

 • mobilní telefon (603146967) s připojením k datům internetu poskytovatele telekomunikační společnost O2
 • knihu klientů a nemovitostí, kde písemně zachycujeme prvotní osobní údaje o klientovi a technické údaje o nabízené či poptávané nemovitosti
 • náběrové listy nemovitostí, kde zapisujeme základní charakteristiku nabízené nemovitosti s evidencí prohlídek a klientů, kteří prohlídku nemovitosti uskutečnili
 • osobní (stolní) PC s připojením na poskytovatele internetových dat společnosti S4net, kde shromažďujeme zejména informace o nabízené nemovitosti ( fotta, oskenované dokumenty klienta, oskenované informace od bytových družstev, SVJ, dodavatelů energií, katastrálních úřadů atd. a rovněž PC využíváme k e-mailové komunikaci s klienty (e-mail: info@az-reality-cb.cz, info@azsluzbycb.cz).E-mailové schránky jsou chráněny specifickým jménem a heslem, které je známo výhradně majiteli RK Ing. Antonínu Zahálkovi.
 • Externí paměťová média CD,Flasch disky,SD karty apod.
 • kniha klientů a nemovitostí je umístěna jen na adrese sídla firmy a umístěna v uzamykatelné nábytkové skříni v uzamykatelné místnosti.
 • vizitkář , kde shromažďujeme vizitky od klientů

Jak AZ služby osobní údaje klientů zabezpečuje ?

 • mobilní telefon 603146967 je chráněn specifickým PIN kódem, který je znám výhradně majiteli RK Ing. Antonínu Zahálkovi
 • PC , který je umístěn pouze na adrese sídla firmy ( přenosné PC nepoužíváme) a je chráněno specifickým heslem, které je známo výhradně majiteli RK Ing. Antonínu Zahálkovi a je umístěn v uzamykatelné místnosti
 • Externí paměťová média jako CD,Flasch disky jsou umístěna jen na adrese sídla firmy a umístěna v uzamykatelné nábytkové skříni v uzamykatelné místnosti.
 • kniha klientů a nemovitostí je umístěna jen na adrese sídla firmy a umístěna v uzamykatelné nábytkové skříni v uzamykatelné místnosti.
 • náběrové listy jsou vkládány do šanonu(desek) jen na adrese sídla firmy a jsou umístěny v uzamykatelné nábytkové skříni v uzamykatelné místnosti.
 • vizitkář je umístěn jen na adrese sídla firmy a je umístěn v uzamykatelné nábytkové skříni a v uzamykatelné místnosti.

Po jakou dobu osobní údaje využíváme?

Jedná se o dobu nezbytnou k provedení obchodního případu a poté na základě písemného souhlasu klienta tyto poskytnuté osobní údaje skartujeme dle zákonného předpisu.

Informace o osobních údajích našich klientů chráníme a nesdílíme bez jejich souhlasu jiným subjektům, spřízněným osobám či společnostem

zpracoval dne 13.5.2018 majitel AZ služby Č.B. Ing. Antonín Zahálka

Nezávazně nás kontaktujte:

Máte dotazy? Kontaktujte nás:

* Jméno
* Email
* Telefon
* Váš vzkaz