Ing. Antonín Zahálka, IČO: 75078619

kontakt , mobil : 603 146 967
email : zahalka.antonin@seznam.cz
datová schránka : m9kda7m

Termíny zkoušek Realitní zprostředkovatel ( 66-042-M) naleznete v sekci Termíny zkoušek

naše motto zní : " štěstí přeje připraveným "

Vážené kolegyně a kolegové, realitní zprostředkovatelé,

připravili jsme pro vás, uchazeče o profesní zkoušku Realitní zprostředkovatel (66–042-M) možnost přípravy na zkoušku " po samostatné přípravě " a to zcela zdarma ! Chceme, aby uchazeč o zkoušku byl skutečně kvalitně připraven. Tato profesní zkouška je po odborné stránce poměrně náročná a je důležité se na zkoušku dobře připravit !

Studijní manuál k přípravě na tuto zkoušku jsme nazvali " Rukověť realitního zprostředkova­tele." Tento výukový manuál je určen jak pro začínající realitní zprostředkovatele , tak i pro zkušené realitní profesionály, kteří si vzhledem k novému Zákonu o realitním zprostředkování chtějí doplnit zákonem požadované vzdělání a to formou složení zkoušky profesní kvalifikace " Realitní zprostředkovatel (66–042-M).

RUKOVĚŤ REALITNÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE naleznete zde : https://azsluzbycb.cz/…493_4376.pdf Tento výukový manuál si můžete zdarma vypůjčit i v listinné podobě !

Přílohou k Rukověti realitního zprostředkovatele je
***SOUBOR TYPOVÝCH OTÁZEK *** k písemné části zkoušky, ze kterých bude uchazeči v písemné části zkoušky vybráno náhodným výběrem celkem 24 uzavřených otázek.

Soubor otázek pro přípravu na písemnou část zkoušky se správnými odpověďmi naleznete zde : https://azsluzbycb.cz/…493_4079.pdf

PREZENTACE – stručný výklad důležitých částí z.č. 39/2020 Sb. Zákona o realitním zprostředkování , viz. zde : https://azsluzbycb.cz/…493_3750.pdf

PREZENTACE – stručný výklad důležitých částí AML zákonů , viz. zde : https://azsluzbycb.cz/…493_4096.pdf

dále můžete využít při samostudiu na zkoušku těchto materiálů :

https://azsluzbycb.cz/…493_2931.pdf – téma Co je podstatou zkoušky profesní kvalifikace Realitní zprostředkovatel

https://azsluzbycb.cz/…493_3936.pdf Typové Otázky k ústní a praktické zkoušce

https://azsluzbycb.cz/…493_2862.pdf – téma Hypoteční úvěr – výpočet měsíční splátky

https://azsluzbycb.cz/…493_2916.pdf – téma Oceňování staveb

https://azsluzbycb.cz/…493_2866.pdf – téma Modelové situace – praktická část zkoušky

https://azsluzbycb.cz/…493_3571.pdf – téma Katastrální zákon a Katastr nemovitostí ( list vlastnictví)

https://azsluzbycb.cz/…493_3268.pdf – téma Orientace ve stavební a výkresové dokumentaci

https://azsluzbycb.cz/…493_3269.pdf – téma Typy stavebních konstrukcí

https://azsluzbycb.cz/…493_3270.pdf – téma Vady a poruchy staveb

https://azsluzbycb.cz/…493_3271.pdf – téma Základní pojmy ze stavebnictví

https://azsluzbycb.cz/…493_3272.pdf – téma Základní stavební prvky

https://azsluzbycb.cz/…493_3273.pdf – téma Základní typy staveb

https://azsluzbycb.cz/…493_3274.pdf – téma Procesy k získání stavební dokumentace

https://azsluzbycb.cz/…493_3647.pdf – Případová studie – Prodej nemovitosti RD v Rudolfově

https://azsluzbycb.cz/…493_3689.pdf téma Praktická část zkoušky – vytvoření inzerátu na internetu

https://azsluzbycb.cz/…493_2846.pdf – Ukázkový písemný test

Otázky je možné kdykoliv konzultovat s AO Ing. Antonín Zahálka tel, 603146967, e-mail: zahalka.antonin@seznam.cz

Kde se zkouška koná ?

Zkouška se koná v Českých Budějovicích , v budově vzdělávací společnosti JINTES CB s.r.o ul. U Výstaviště č. 1429 České Budějovice v učebně č. 40. Maximální počet zájemců o zkoušku jsou 4 uchazeči.

Jak se můžete na zkoušku přihlásit ? Na zkoušku se podle z.č. 179/2006, Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání , přihlásíte tak, že vyplníte přihlášku a souhlas se zpracováním osobních údajů, kterou zašlete zpět autorizované osobě. Přihláška je ke stažení zde : https://azsluzbycb.cz/…493_3549.pdf

Autorizovaná osoba Vás následně přihlásí na MMR ČR a zašle Vám pozvánku ke zkoušce na konkrétní termín.

Kdo je tzv. autorizovaná osoba,( dále jen AO) ?

Autorizovaná osoba je fyzická nebo právnická osoba pověřená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR k organizování a provádění státní zkoušky profesní kvalifikace Realitní zprostředkovatel ( 66–042-M). Zkušební komise se pak musí skládat vždy ze dvou autorizovaných o­sob.

V případě, že uchazeč zkoušku úspěšně složí , obdrží státem uznávané " Osvědčení o získání profesní kvalifikace „Realitní zprostředkovatel“( 66–042-M)., který ho opravňuje k výkonu vázané živnosti Realitní zprostředkování.

Jaké konkrétní znalosti uchazeče se u profesní zkoušky" Realitní zprostředkovatel" před zkušební komisí ověřují ?

Uchazeč o zkoušku musí splňovat tzv. kvalifikační standard, který je daný MMR ČR a který je uveden na stránkách národní soustavy kvalifikací, viz. zde: https://www.narodnikvalifikace.cz/…stredkovatel

Jakým způsobem uchazeč o zkoušku hradí poplatek za vykonání profesní zkoušky „Realitní zprostředkovatel ( 66–042-M)“?

Poplatek za vykonání zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb. Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání hradí uchazeč o zkoušku na základě jeho přihlášky ještě před vykonáním zkoušky, na bankovní účet konkrétní AO. Poplatek za vykonání zkoušky je u každé AO různý . V případě AO Ing. Antonína Zahálky je tentopoplatek stanoven na 6.500,–Kč/osobu. ( pozn. obvyklá cena za realitní kurz se pohybuje od 13.000,–Kč)

Na závěr jen malé zamyšlení nad dnešním stavem realitního trhu u nás :

viz. https://azsluzbycb.cz/…493_3878.pdf

Těším se na spolupráci s Vámi,

Ing. Antonín Zahálka- AO MMR ČR http://www.narodnikvalifikace.cz/…alka_Antonin

kontakt : 603146967

e-mail: zahalka.antonin@seznam.cz

stručné info o zkoušce získáte také na odkazu :

https://zahalka---statni-zkouska-realitni-zprostredkovatel.webnode.cz/

Nezávazně nás kontaktujte:

Máte dotazy? Kontaktujte nás:

* Jméno
* Email
* Telefon
* Váš vzkaz