ING. ANTONÍN ZAHÁLKA, IČ: 75078619

mobil : 603 146 967, 603146 858
e-mail : zahalka.antonin@seznam.cz

Termíny zkoušek Realitní zprostředkovatel ( 66-042-M) naleznete v sekci E-learling/termíny

naše motto zní : " štěstí přeje připraveným "

Jak se na zkoušku u nás v Č. Budějovicích naleznete zde :

https://azsluzbycb.cz/firma/o-nas/

Zde jsou také odkazy na přípravu ( možné otázky do písemného testu se správnými odpověďmi a také otázky k ústní a praktické zkoušce včetně tzv. modelové situace)

https://azsluzbycb.cz/…493_2931.pdf – co je podstatou zkoušky profesní kvalifikace Realitní zprostředkovatel

https://azsluzbycb.cz/…493_2881.pdf – písemná část I.

https://azsluzbycb.cz/…493_2929.pdf – písemná část II.

https://azsluzbycb.cz/…493_2985.pdf – písemná část III.

https://azsluzbycb.cz/…493_2918.pdf – typové otázky k ústní a praktické zkoušce

https://azsluzbycb.cz/…493_2862.pdf – téma hypoteční úvěr – výpočet měsíční splátky

https://azsluzbycb.cz/…493_2916.pdf – téma oceňování staveb

https://azsluzbycb.cz/…493_2917.pdf – téma typy staveb

https://azsluzbycb.cz/…493_2866.pdf – téma modelové situace – co budete u zkoušky řešit ?

https://azsluzbycb.cz/…493_2846.pdf – ukázkový písemný test

Otázky je možné kdykoliv konzultovat s AO Ing. Antonín Zahálka tel, 603146967, e-mail: zahalka.antonin@seznam.cz

Naší cestou můžete složit státní zkoušku odborné způsobilosti pro výkon profesní kvalifikace REALITNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL, kód 66–042-M a získat tak státem uznávaný certifikát dle zákona č.179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Zajistěte si proto včas Osvědčení o vaší odborné způsobilosti Realitního zprostředkovatele , neboť tato zkouška je jedna z nejdostupnějších možností ( pokud uchazeč nebude mít vysokoškolské vzdělání v odborném směru) jak se uplatnit na trhu práce.

Poplatek za vykonání zkoušky je 6500,–Kč/osobu ( DPH se nevybírá).

Přihlášku ke zkoušce si můžete stáhnout či vytisknout na našich webových stránkách v sekci ke stažení.

Upozornění pro zájemce o zkoušku !

Písemný test, jakož i otázky k ústní a praktické části zatím nejsou jednotné pro všechny autorizované osoby ( jako je tomu např. u autorizace Ministerstva vnitra ČR Strážný 68–008-E) a proto si každá autorizovaná osoba ( fyzická či právnická) připravuje své testové otázky k písemnému testu a otázky k ústní i praktické části sama.

Bohužel , na internetu často naleznete informaci o tom, že se testové otázky k této profesní kvalifikaci prodávají za nemalou finanční částku. U zájemce to vzbuzuje klamný dojem, že má testové otázky, které může uplatnit u jakékoliv autorizované osoby. Není to samozřejmě pravda.

Pokud se přihlásíte u nás v Českých Budějovicích ke zkoušce, získáte vypracované přípravné testové otázky se správnými odpověďmi , stejně jako otázky k ústní a praktické části zdarma a to jako studijní materiál. Pevně věřím, že Ministerstvo pro místní rozvoj ČR připraví testové otázky do budoucna jednotné pro všechny autorizované osoby a zabrání tak s kupčením a klámáním laické veřejnosti.

Ing. Antonín Zahálka je AUTORIZOVANÁ OSOBA ve smyslu zákona, na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR pod č.j.: MMR – 26524/2019 ze dne 26.6.2019 viz. http://www.narodnikvalifikace.cz/…alka_Antonin

Těším se na spolupráci s Vámi,

Ing. Antonín Zahálka

Nezávazně nás kontaktujte:

Máte dotazy? Kontaktujte nás:

* Jméno
* Email
* Telefon
* Váš vzkaz