SLUŽBY S PÉČÍ ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE

PROFESNÍ ZKOUŠKA "REALITNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL" , (kód 66-042-M) : TERMÍN ZKOUŠKY 7.2.2020 Č. Budějovice - budova JINTES

naše motto zní : " štěstí přeje připraveným "

NOVINKA pro realitní makléře !

Naší cestou můžete složit státní zkoušku odborné způsobilosti pro výkon profesní kvalifikace REALITNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL, kód 66–042-M a získat tak státem uznávaný certifikát dle zákona č.179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Zatím není odborná způsobilost v oblasti realitního zprostředkování dle živnostenského zákona pro podnikatele (realitní makléře) ani pro jejich zaměstnance povinná, neboť živnostenský zákon vede činnost realitního zprostředkování jako živnost volnou. Z tohoto důvodu není tato profesní zkouška „Obchodník s realitami“ mezi realitními makléři zatím dostatečně preferovaná a žádaná.

To se však má zásadně změnit připravovaným novým zákonem o realitním zprostředkování , který v připravované verzi předpokládá již pro tento druh podnikání živnost vázanou a to na odborné vzdělání a na praxi. Realitní makléř bude po účinnosti tohoto zákona povinnen tyto zákonné podmínky splnit a živnostenskému úřadu doložit . Jedna z možností pro zápis do seznamu odborně způsobilých osob bude složení státní zkoušky a získání "Osvědčení o získání profesní kvalifikace realitní zprostředkovatel kód. 66–042-M. Pouze osoby zapsané na seznamu odborně způsobilých osob , který bude veden u Ministerstva pro místní rozvoj ČR budou oprávněni ve smyslu zákona vykonávat činnost v oblasti realitního zprostředkování.

„Z živnosti volné se má stát živnost vázaná, což s sebou nese kvalifikační předpoklady jednotlivých makléřů, podle názoru odborné veřejnosti je důležité dodat tomuto oboru prestiž,protože lidé očekávají vysokou míru profesionality u makléře, kterému svěřují své finanční úspory.

Makléř bude muset tedy mít podle chystané legislativy vysokoškolské vzdělání v oblasti práva, ekonomie, financí, marketingu a obchodu nebo stavebnictví. Další možností je vyšší odborné nebo středoškolské vzdělání s maturitou a tři roky praxe. Ti, kteří nesplňují ani jedno z výše uvedených pravidel, získají živnostenský list po absolvování zkoušky odborné způsobilosti. Zkouška má část týkající se stavebního práva, oceňování nemovitostí a daní. Dohled na splnění podmínek bude mít pod palcem živnostenský úřad.

Předkládaný zákon také ukládá realitním zprostředkovatelům povinné pojištění profesní odpovědnosti. Také ukládá povinnost písemného smluvního vztahu s klientem, tedy písemnou zprostředkova­telskou smlouvu.

Zdroj: https://www.idnes.cz/…2_domaci_lre

Zajistěte si proto včas doklad o vaší odborné způsobilosti pro výkon profese realitního makléře, neboť to bude jedna z nejdostupnějších možností ( pokud uchazeč nebude mít vysokoškolské vzdělání v odborném směru) jak se uplatnit na trhu práce.

Od října letošního roku proto chceme těm, kdo chtějí dlouhodobě činnost realitního makléře vykonávat, pomoci tuto profesní zkoušku v Českých Budějovicích složit a získat tak státem uznávanou profesní kvalifikaci. Zkouška má dle zákona písemnou část (písemný test), ústní část (ústní pohovor) a praktickou část (zkouška používání PC) a je vykonávána před komisí 2 autorizovaných osob pověřených k této činnosti Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Pokud účastník úspěšně složí tuto zkoušku, obdrží Certifikát se státním znakem , jako doklad o jeho profesní způsobilosti k výkonu profese obchodníka s realitami.

Zkoušku můžete vykonat i tzv. bez přípravy ( pokud jste si jisti svými znalostmi). V takovém případě se cena za vykonání zkoušky bude pohybovat od 5000,–Kč/osobu ( DPH se nevybírá).

V případě, že budete chtít využit i přípravného kurzu ( 1–2 denní na jehož závěru vykonáte vlastní zkoušku odborné způsobilosti) bude se cena pohybovat dle počtu uchazečů ( min. 3 osoby) od 8.000,–Kč/osobu.

Přihlášku ke zkoušce si můžete stáhnout či vytisknout na našich webových stránkách v sekci ke stažení.

Uázku testu se správnými odpovědmi si budete moci od 1.9.2019 stáhnout v sekci ke stažení.

Upozornění pro zájemce o zkoušku !

Písemný test, jakož i otázky k ústní a praktické části zatím nejsou jednotné pro všechny autorizované osoby ( jako je tomu např. u autorizace Ministerstva vnitra ČR Strážný 68–008-E) a proto si každá autorizovaná osoba ( fyzická či právnická) připravuje své testové otázky k písemnému testu a otázky k ústní i praktické části sama.

Bohužel , na internetu často naleznete informaci o tom, že se testové otázky k této profesní kvalifikaci prodávají za nemalou finanční částku. U zájemce to vzbuzuje klamný dojem, že má testové otázky, které může uplatnit u jakékoliv autorizované osoby. Není to samozřejmě pravda.

Pokud se přihlásíte u nás v Českých Budějovicích ke zkoušce, získáte vypracované přípravné testové otázky se správnými odpověďmi , stejně jako otázky k ústní a praktické části zdarma a to jako studijní materiál. Pevně věřím, že Ministerstvo pro místní rozvoj ČR připraví testové otázky do budoucna jednotné pro všechny autorizované osoby a zabrání tak s kupčením a klámáním laické veřejnosti.

Ing. Antonín Zahálka je AUTORIZOVANÁ OSOBA ve smyslu zákona, na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR pod č.j.: MMR – 26524/2019 ze dne 26.6.2019 viz. http://www.narodnikvalifikace.cz/…alka_Antonin

Těším se na spolupráci s Vámi,

Ing. Antonín Zahálka

Nezávazně nás kontaktujte:

Máte dotazy? Kontaktujte nás:

* Jméno
* Email
* Telefon
* Váš vzkaz